Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vi indkalder hermed til generalforsamling

Tirsdag den 24. november 2020 kl. 18.30 - 19.30 I Richard Mortensen Stuen Konference Centret, Frederik Nielsens Vej 4, 8000 Aarhus C. Bygning 1421

10.11.2020 | Susanne Hammer Samuelsen

Dato tir 24 nov
Tid 18:30 19:30
Sted

Som I er bekendt med, har vi desværre måttet aflyse stort set alle foredragsarrangementer i år. Efter de seneste præciseringer fra regeringen (28.10.2020) har vi som et lille plaster på såret fået grønt lys til at afvikle generalforsamlingen. Det såkaldte ”lille forsamlingsforbud” gælder nemlig ikke for universiteter. Det betyder, at vi fremover godt kan holde fysiske faglige møder på AU med mere end 10 deltagere.

 

Der gælder dog særlige forhold for fysiske møder:

 

·         Arrangementerne skal have væsentlig betydning og skal kunne afvikles på betryggende vis og med overholdelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer for afstand og hygiejne

 

·         Det angivne maksimale antal personer i det pågældende lokale skal respekteres

 

·         Arrangementerne skal afholdes i dagtimerne (kl. 8.00 - 20.00)

 

·         Studerende, ansatte og andre, der opholder sig på universiteter, skal bære mundbind, når de bevæger sig rundt indendørs på institutionen. Det kan f.eks. være i kantiner, på gange og øvrige fællesarealer. Mundbind må tages af, når man sidder ned i lokalerne.  

 

Generalforsamlingen afvikles derfor i år med mulighed for både fysisk og virtuel/online deltagelse, idet vi supplerer med zoommulighed. Ved tilmelding vælges enten fysisk deltagelse i Richard Mortensen Stuen eller virtuel/online deltagelse, hvor man ved tilmelding får tilsendt et Zoom link.  

 

Da faglige arrangementer på AU skal afholdes i dagtimerne mellem kl. 8.00 – 20.00, må vi desværre aflyse det planlagte foredrag fra kl. 19.30 - 22.00 med Karen Gram-Skjoldager. 

 

Dagsorden til ordinær generalforsamling 2020:

 

1)      Valg af dirigent og referent

 

2)      Godkendelse af dagsordenen

 

3)      Præsidenten aflægger beretning:

 

a.      Arrangementer i 2020

 

b.      Præsidiemøder

 

c.       Meddelelser fra selskabets sekretær

 

d.      Acta Jutlandica

 

4)      Mødevirksomhed 2021

 

       Forslag om videostreaming af foredrag (mulighed for at vælge mellem fysisk og

 

       virtuel/online deltagelse)

 

       Kommentarer modtages gerne enten skriftligt inden generalforsamlingen eller på selve  

 

       mødet

 

5)      Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

 

Forslag til kontingent for 2021: 0 kr.

 

6)      Valg til præsidiet:

 

Peter K.A.Jensen (genvalgt 2019)

 

Arn Gyldenholm (ønsker at udtræde af præsidiet)

 

Bettina Lemann Kristiansen (genvalgt 2018)

 

Peter Bakker (genvalgt 2018)

 

Jørgen Christensen-Dalsgaard (ønsker ikke genvalg) 

 

Lotte Rahbek Schou (genvalgt til præsident 2018)

 

7)      Valg af revisor

 

8)      Valg af revisorsuppleant

 

9)      Optagelse af nye medlemmer

 

Ifølge statutterne §3 kan velmeriterede forskere ansat ved Aarhus Universitet samt andre personer med tilknytning til forskningen i Aarhus optages som medlemmer i selskabet. Motiveret forslag om optagelse kan indsendes af medlemmer af selskabet til præsidiet, som foretager indstillingen til generalforsamlingen. Forslag om medlemskab kan også indgives på generalforsamlingen og godkendes der. Forslag må også gerne sendes til præsidenten lrs@edu.au.dk - inden mødet

 

10)  Eventuelt

 

 

 

Der vil blive serveret kaffe/the til generalforsamlingen

 

 

 

Sidste tilmeldingsfrist er onsdag den 18. november 2020. Tilmelding er bindende.

 

 

 

Tilmelding foregår via Conference Manager - (klik på linket for at komme til Conference Manager, eller kopier linket, og sæt det ind i din browser).

 

https://events.au.dk/generalforsamling24112020

 

 

 

Det Lærde Selskab har mange medlemmer, og for at lette administrationen med tilmeldinger og betalinger vil tilmelding til foredrag og betaling for eventuelle gæster samt betaling af kontingent ske via nettet på Aarhus Universitets tilmeldingssystem til arrangementer – Conference Manager.

 

Ved eventuelle spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til sekretær Susanne Hammer Samuelsen, mobil: 93 50 80 41. Mail: suhs@edu.au.dk

 

 

 

Arrangementer 2021:

 

Der arbejdes på at indgå endelige aftaler med foredragsholdere.

 

Invitation vil blive fremsendt forud for arrangementerne.

 

Husk at give besked, hvis du får ny e-mail.

 

  

 

Det Lærde Selskab opbevarer oplysninger om medlemmers navne og e-mailadresser til brug

 

for kontingentopkrævning og udsendelse af invitationer til arrangementer jf. Databeskyttelses-forordningen artikel 6, stk. 1, litra f). Oplysningerne opbevares så længe man er medlem af foreningen, hvorefter oplysningerne slettes.

 

 

 

 

Venlig hilsen

 

 

 

Lotte Rahbek Schou

 

 

 

 

 

 

Forelæsning / foredrag