Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Der indbydes hermed til generalforsamling i Det Lærde Selskab

Tirsdag den 26. november 2019 kl. 18.30 – 19.30. Konference Centret, Fredrik Nielsens Vej 4, 8000 Aarhus C. Bygning 1421. I Richard Mortensen Stuen

07.11.2019 | Susanne Hammer Samuelsen

Dato tir 26 nov
Tid 18:30 19:30
Sted

Dagsorden til ordinær generalforsamling:

1)     Valg af dirigent og referent

2)     Godkendelse af dagsordenen

3)     Præsidenten aflægger beretning:

a.     Arrangementer i 2019

b.     Præsidiemøder

c.      Meddelelser fra selskabets sekretær

d.     Acta Jutlandica

4)     Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. Kontingentet for 2020 foreslås uændret (200 kr. årligt)

5)     Valg til præsidiet:

Peter K. A Jensen (ønsker genvalg)

Arn Gyldenholm (ønsker genvalg)

Bettina Lemann Kristiansen (genvalgt 2018)

Peter Bakker (genvalgt 2018)

Jørgen Christensen-Dalsgaard (genvalgt 2017) 

Lotte Rahbek Schou (genvalgt til præsident 2018)

6)     Valg af revisor

7)     Valg af revisorsuppleant

8)     Optagelse af nye medlemmer

Ifølge statutterne § 3 kan velmeriterede forskere ansat ved Aarhus Universitet samt andre personer med tilknytning til forskningen i Aarhus optages som medlemmer i selskabet. Motiveret forslag om optagelse kan indsendes af medlemmer af selskabet til præsidiet, som foretager indstillingen til generalforsamlingen. Forslag om medlemskab kan også indgives på generalforsamlingen og godkendes der. Forslag må også gerne sendes til præsidenten -  lrs@edu.au.dk - inden mødet

9)     Eventuelt

Der vil blive serveret kaffe/the til generalforsamlingen.

Sidste tilmeldingsfrist er onsdag den 20. november 2019. Tilmelding er bindende.

Efter generalforsamlingen er der foredrag fra kl. 19.30 – 22.00 (særskilt indbydelse og tilmelding. Indbydelse vil blive udsendt snarest muligt).

Det Lærde Selskab har mange medlemmer, og for at lette administrationen med tilmeldinger og betalinger vil tilmelding til foredrag og betaling for eventuelle gæster samt betaling af kontingent ske via nettet (webshop). Ved eventuelle spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til sekretær Susanne Hammer Samuelsen, mobil: 93 50 80 41. Mail: suhs@edu.au.dk

Tilmelding og eventuelt betaling foregår via webshop - (klik på linket for at komme til webshop, eller kopier linket, og sæt det ind i din browser).

https://events.au.dk/DLSgeneralforsamling26112019

Arrangement 2019:

Invitation vil blive fremsendt forud for arrangementet.

26.11.2019 – Arnold Boon: Campus 2.0: Visionen for fremtidens campus

Arrangementer 2020:

Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Invitation vil blive fremsendt forud for arrangementerne.

Der arbejdes på at indgå endelige aftaler med foredragsholdere.

25.2.2020 -

31.3.2020 -

28.4.2020 -

26.5.2020 -

25.8.2020 -

29.9.2020 -

27.10.2020 -

24.11.2020 - generalforsamling kl. 18.30 - 19.30

24.11.2020 - 

Husk at give besked, hvis du får ny e-mail.

Venlig hilsen

 

Lotte Rahbek Schou

Forelæsning / foredrag