Der indbydes hermed til generalforsamling

Tirsdag den 22. november 2016 kl. 18.45 – 19.30 Konference Centret, Fredrik Nielsens Vej 4, 8000 Aarhus C. Bygning 1421 I Richard Mortensenstuen

02.11.2016 | Susanne Hammer Samuelsen

Dato tir 22 nov
Tid 18:45 19:30
Sted

Dagsorden, generalforsamling:

 

1)     Valg af dirigent og referent

2)     Godkendelse af dagsordenen

3)     Præsidenten aflægger beretning:

a.     Arrangementer i 2016

b.     Præsidiemøder

c.      Selskabets sekretær

4)     Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

5)     Valg til præsidiet

6)     Optagelse af nye medlemmer

§3 Velmeriterede forskere ansat ved Aarhus Universitet samt andre personer med til-

knytning til forskningen i Aarhus. Motiveret forslag om optagelse indgives af medlemmer af selskabet og indsendes til præsidiet, som foretager indstillingen til generalforsamlingen. Forslag om medlemskab kan også indgives på generalforsamlingen og godkendes der. Forslag må gerne sendes til præsidenten -  lrs@edu.au.dk - senest: 16.11.2016.  

7)     Valg af revisor

8)     Valg af revisorsuppleant

9)     Eventuelt

 

Der vil blive serveret en kop kaffe til generalforsamlingen.

Sidste tilmeldingsfrist er onsdag den 16. november 2016. Tilmelding er bindende.

Efter generalforsamlingen er der foredrag fra kl. 19.30 – 22.00 (særskilt indbydelse og tilmelding).

 

Det Lærde Selskab har mange medlemmer og for at lette administrationen med tilmeldinger og betalinger, vil tilmelding til foredrag og betaling for eventuelle gæster samt betaling af kontingent fremover ske via nettet (webshop), se nedenstående link. Ved eventuelle spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til sekretær Susanne Hammer Samuelsen, mobil: 93 50 80 41. Mail: suhs@edu.au.dk

 

Tilmelding til generalforsamling foregår via webshop - (klik på linket for at komme til webshop, eller kopier linket, og sæt det ind i din browser).

https://auws.au.dk/DLS_generalforsamling_22112016

 

Husk at give besked, hvis du får ny e-mail.

 

Venlig hilsen

Lotte Rahbek Schou

 

 

Vejviser til Konferencecenteret:
http://map.krak.dk/query?what=maps&search_word=&geo_area=fredrik+nielsens+vej&from

Der er en række p-pladser til rådighed, til fri afbenyttelse.

 

 

 

 

Forelæsning / foredrag